SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Osvětlení NF-3XL řídící jednotka

Kód: 1RC409534
Značka:
Vaše cena: 1 284 Kč
Běžná cena: 1 352 Kč
Cena bez DPH: 1 061 Kč
Cena EUR: 50,28 €
Informace

Řídící jednotka pro velké modely letadel s rozpětím od 1,2 m do 2,1 m. Výstupy: pro 20/120/350 mA LED diody: 1x poziční 20 mA + 2x poziční 120/350 mA / 2x zábleskové 350/700 mA / 2x přistávací 120/350 mA. Napájecí napětí 6 V-14 V. 2p3p řídící mód.

Objednat můžete samostatnou jednotku nebo společně s uvedenými LED a kabely jako set.

Set verze 1 obsahuje: Kontroler NF-3XL, LED  5 mm/20 mA (2xW), 9 mm/120mA (1xG2xR6xW) a reflektor 20 mm/350 mA (1xW).

Set verze 2 obsahuje: LED 5 mm/20 mA (2xW), 150 mA (1xG1xR5xW), 350 mA (1xR1xW) a reflektor 20 mm/350 mA (2xW).

NF-3 XL je jednotka pro osvětlení velkých modelů s rozpětím okolo 2 metrů. Slouží k napájení barevných vysoce-svítivých LED (Light-Emitting Diode) s jmenovitým proudem 120 až 350 mA. Obsahuje sedm nezávislých proudově napájený okruhů, dva pro  poziční světla (Pos, P1 a P2), dva blikající pro záblesková světla (Flash, F1 a F2), dva pro přistávací světla (Land, L1 a L2) a jeden okruh 20mA pro napájení interního kabinového osvětlení (I1).

Oba okruhy zábleskových světel blikají se sekundovou frekvencí. Třemi propojkami  ( 1, 2, 4 ) je možné vybrat jednu z šesti kombinací jednoho, dvou a tří vzájemně posunutých záblesků, a ze dvou režimů blikání 1:1, jeden s periodou 1 sekunda, druhý dvakrát rychlejší. Poslední dva režimy jsme určené především pro majitele vrtulníků a aut. Propojkami se nastaví pořadové číslo kombinace od 0 do 7 takto: všechny propojky rozpojené představují 0. Součet čísel u zapojených propojek představuje číslo kombinace.

Tabulka zobrazuje standardní sadu kombinací, která obsahuje osm kombinací jednoho, dvou a tří vzájemně posunutých záblesků a blikání.

Perioda jedné sekundy zábleskových světel je rozdělena na šestnáct dob. Žlutý kroužek "O" představuje dobu, kdy světlo svítí a čárka "-" dobu kdy je vypnuto. Taková dvojice 16 znaků ("O" a "-") představuje jednu sekvenci záblesků. Možné kombinace si může zákazník před koupí  vyzkoušet pomocí programového simulátoru, který je k dispozici ke stažení na našich webových stránkách. Sadu lze i modifikovat, uložit do souboru a zadat při objednávce.

Propojkou "3P" se volí režim tří-polohového ovládání světel. Rozpojená propojka nastavuje režim dvoupolohového ovládání. V tomto režimu poziční a záblesková světla svítí trvale a přistávací světla jsou ovládána z vysílače. V třípolohovém režimu je standardní rozsah výchylky serva rozdělen na tři oblasti, v první jsou světla vypnuta, v druhé svítí poziční a záblesková světla, ve třetí svítí všechna světla.

Jednotku lze provozovat i jako neřízenou, bez zapojeného konektoru k přijímači. Pak se poziční a záblesková světla rozsvítí ihned při zapnutí napájecího napětí. Propojka 3P pak slouží k ovládání přistávacích světel. Při rozpojené propojce jsou přistávací světla  zapnutá, při  zapojení propojky 3P budou vypnutá.

Je-li jednotka řízena z přijímače, tak rychlým blikáním přistávacích a zábleskových světel indikuje výpadek signálu přijímače. Připojení k přijímači je pomocí konektoru typu Graupner, Hitec. Obvod přijímače je galvanicky oddělen od obvodů světel optočlenem.

Světelné okruhy jsou napájené z kladného pólu akumulátoru. Záporný póĺ je všem okruhům společný. Vstup jednotky je proti přepólování chráněn diodou. Proudově napájené okruhy udržují jmenovitý proud diodami v širokém rozsahu napájecího napětí od (4,8V) 6V do 14V bez potřeby zapojovat do obvodu předřadné odpory. Stabilizace začíná účinně pracovat již od 5,0 V, takže je možné jednotku napojit na používané NiCd i NiMH baterie od čtyř až do deseti-článků a nebo Li-Pol od dvou do tří článků. S počtem článků se zvyšuje počet diod, které lze sériově (za sebe) zapojit do jednoho okruhu. Praxe ukazuje, že na sedmi-článek lze zapojit do jednoho okruhu dvě zelené (bílé) nebo tři červené (žluté) diody. Je třeba zajistit aby součet napětí na diodách plus asi 1,8 voltu ( pro optimální funkci NF ) byl menší než napětí zdroje. Při poklesu napájecího napětí k této hodnotě začne obvod snižovat velikost proudu diodami a tedy i svítivost začne klesat. Orientační hodnoty napětí LED podle barvy jsou od 1,9 do 2,2 V pro červenou a žlutou, 3 až 3,3 V pro bílou, modrou a zelenou. Barvu diod v okruhu je možné kombinovat.